වාෂ්ප මෝටර් උෂ්ණත්ව සංවේදකය

View as  
 
 • ක්ෂණික සම්බන්ධක උෂ්ණත්වය මැනීම සහිත වාෂ්ප ටර්බයිනය
  ටර්බයින් තෙල් ආපසු ලබා ගැනීමේ උෂ්ණත්වය සහ සිසිල් තෙල් උෂ්ණත්වය ප්‍රධාන වශයෙන් සං signal ා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තාප ප්‍රතිරෝධය භාවිතා කරයි, ද්විමාන උෂ්ණත්වමානය එම ස්ථානයේම දර්ශනය වේ, උෂ්ණත්ව මිනුම්වල දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රති-කම්පන සහ කාන්දු නොවන ව්‍යුහය භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

 • වාෂ්ප ටර්බයින තෙල් ආපසු පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය මැනීම
  ටර්බයින් තෙල් ආපසු ලබා ගැනීමේ උෂ්ණත්වය සහ සිසිල් තෙල් උෂ්ණත්වය ප්‍රධාන වශයෙන් සං signal ා සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තාප ප්‍රතිරෝධය භාවිතා කරයි, ද්විමාන උෂ්ණත්වමානය එම ස්ථානයේම දර්ශනය වේ, උෂ්ණත්ව මිනුම්වල දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රති-කම්පන සහ කාන්දු නොවන ව්‍යුහය භාවිතා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

 • වාෂ්ප ටර්බයින ශරීර උෂ්ණත්වය මැනීම
  සිලින්ඩර බිත්ති උෂ්ණත්වය මැනීමේ ස්ථානවලට සාමාන්‍යයෙන් අධි පීඩන සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර හා පිටත බිත්ති උෂ්ණත්වය සහ අතරමැදි පීඩන සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර හා පිටත බිත්ති උෂ්ණත්වය ඇතුළත් වේ.

 • වාෂ්ප ටර්බයින වාෂ්ප උෂ්ණත්වය මැනීම
  ටර්බයින් වාෂ්ප උෂ්ණත්ව මිනුම් ලක්ෂ්‍ය වන්නේ ප්‍රධාන ගල් අඟුරු වලින් නිපදවන ජනක කට්ටලයේ උෂ්ණත්වය මැනීමේ කේන්ද්‍රය වන අතර එයට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන වාෂ්ප උෂ්ණත්වය, නැවත රත් කරන ලද උණුසුම් කොටසේ වාෂ්ප උෂ්ණත්වය සහ නැවත රත් වූ සීතල කොටසේ වාෂ්ප උෂ්ණත්වය ඇතුළත් වේ.

 1 
ටෙස්ටෙක් යනු චීනයේ වඩාත්ම වෘත්තීය වාෂ්ප මෝටර් උෂ්ණත්ව සංවේදකය නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් එකකි. කරුණාකර මෙහි උසස් තත්ත්වයේ {77 stock තොගයක් මිල දී ගෙන අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් මිල ගණන් ලබා ගැනීමට නිදහස් වන්න. එසේම, අභිමතකරණය කළ සේවාවක් තිබේ.