උෂ්ණත්ව සම්ප්‍රේෂකය සහ පාලකය

View as  
 
 1 
ටෙස්ටෙක් යනු චීනයේ වඩාත්ම වෘත්තීය උෂ්ණත්ව සම්ප්‍රේෂකය සහ පාලකය නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් එකකි. කරුණාකර මෙහි උසස් තත්ත්වයේ {77 stock තොගයක් මිල දී ගෙන අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් මිල ගණන් ලබා ගැනීමට නිදහස් වන්න. එසේම, අභිමතකරණය කළ සේවාවක් තිබේ.